جستجوگر پیشرفته سایتبرنامه امتحانات میانترم - آپدیت 2 آذر 92

امتحان ميان ترم طراحي اجرايي1   با استاد خانم عزيزيان مورخ 4/9/92 ساعت كلاس (8تا11)

 

امتحان ميان ترم درس مقاومت مصالح  با استاد آقاي مبيني مورخ 5/9/92 ساعت  11 - 8  امتحان تا آخر پيچش

 

امتحان ميان ترم درس تحليل سازه یک با استاد آقاي فاضلي مورخ 7/9/92 ساعت 8:30  برگزار ميشود.

 

جدید**امتحان ميان ترم درس رياضي 1 با استاد آقاي نوري  مورخ 9/9/92 ساعت  10 - 8 از فصول 6،5،4،3  برگزار ميشود.**


امتحان ميان ترم طراحي اجرايي2   با استاد خانم عزيزيان مورخ 11/9/92 ساعت كلاس (14 تا 17)

 

امتحان ميان ترم درس مهندسي ارزش  با استاد آقاي مهندس حميديه

مورخ 12/9/92 ساعت  15 - 13 امتحان ار فصل 1 - 2 - 3 -4

 

امتحان پايان ترم عملي درس نقشه كشي با استاد آقاي زروندي مورخ 14/9/92 ساعت 10 - 8 برگزار ميشود.

 

جدید**امتحان ميان ترم درس تاسيسات زير بنايي با استاد آقاي زروندي  مورخ 14/9/92 ساعت 12:30 تا 13:30 از 10فصل اول برگزار ميشود. **

 

جدید**امتحان ميان ترم درس كارگاه عمومي1 با استاد آقاي زروندي  مورخ 14/9/92 ساعت  12 - 10  برگزار ميشود.**

 

جدید**امتحان ميان ترم درس رياضي 2 با استاد آقاي نوري  مورخ 16/9/92 ساعت  12 - 10 از كتاب اول  برگزار ميشود**


امتحان ميان ترم درس هيدروليك  با استاد آقاي مبيني 

مورخ 19/9/92 ساعت  17- 14 امتحان ار فصل 1 - 2 - 3 -4

 تعداد بازديد : 512
بستن پنجره
با کليک بر روي +1 وب ما را در گوگل محبوب کنيد.
به ما +1 بدهيد!