شما از کدام قسمت سایت بیشتر استفاده می کنید؟
(28.94%) 11
جزوه ها
(26.31%) 10
نمونه سوالات
(21.05%) 8
کتاب ها
(13.15%) 5
اطلاعات عمومی
(10.52%) 4
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 38